DRIKMT Kukës, fushatë për ndërgjegjësimin e mbajtjes pastër të mjedisit

DRIKMT Kukës në bashkëpunim me Drejtorinë e Doganës, Drejtorinë e Shërbimeve, Drejtorinë e Kufirit dhe Drejtorinë e Higjenës Prizren, kanë dalë në terren në fushatën për pastrimin e mjedisit nga mbeturinat. Qëllimi i këtij aksioni është ndërgjegjësimi i komunitetit dhe qytetarëve për një mjedis më të pastër!