DRIKMT Berat, kontroll në Kuçovë për prerjet e paligjshme të lëndës drusore

DRIKMT Berat ushtroi kontroll në bashkëpunim me inspektorët e shërbimit pyjor pranë Bashkisë Kuçovë në ekonomine pyjore Mali i Kozares, për parandalimin e prerjeve të paligjshme.

Nga ky kontroll nuk u konstatuan raste të prerjeve.