DRIKMT Berat, kontroll në subjektin e tregtimit të bimëve medicinale për zbatimin e kontratës

Inspektorët e pyjores në DRIKMT Berat kanë bërë kontroll në subjektin Alb Kalastryn sh.p.k., i cili ushtron aktivitetin e grumbullimit dhe tregtimit të bimëve medicinale. Inspektimi ka patur në fokus zbatimin e kontratës së subjektit me ndërmarrjen e Shërbimit Pyjor Bashkia Skrapar.

Nga ky inspektim nuk është konstatuar shkelje.