DRIKMT Dibër në monitorim të vazhdueshëm të mjedisit dhe të pyjeve

Në zbatim të Planit të Punës për muajin maj, DRIKMT Dibër vijon të jetë në monitorim të vazhdueshëm për  zbatimin e ligjshmërisë në fushën e kontrollit të territorit, të mjedisit dhe pyjeve.