DRIKMT Durrës, inspektim në Ishëm për prerje të paligjshme të lëndës drusore

Inspektorët e DRIKMT Durrës kanë kryer inspektimin në ekonominë pyjore “Rrotull”, në Njësinë Administrative Ishëm me objekt evidentimin e prerjeve të paligjshme të pyjeve.

Nga ky inspektim nuk u konstatuan shkelje.