DRIKMT Durrës, kontroll në Ishëm për prerjen e paligjshme të pyjeve

DRIKMT Durrës, Sektori i Inspektimit Pyjor, ka ushtruar inspektim në ekonominë pyjore “Koder Reke, Ishëm”, ku u konstatuam prerje të paligjshme të pyjeve. Materialet kallëzuese janë referuar në Postën e Policisë Manëz, vijojnë inspektimet në terren.