DRIKMT Elbasan, kontroll në brigjet e lumit Shkumbin për shfrytëzimin e materialeve inerte

DRIKMT Elbasan vijon kontrollin gjatë brigjeve të lumit Shkumbin, në parandalimin e shfrytëzimit të paligjshëm të materialeve inerte.
Nga inspektimet në terren nuk u konstatua asnjë shkelje ligjore.