DRIKMT Fier kontroll në Levan për zbatimin e moratoriumit të gjuetisë

DRIKMT Fier ka zhvilluar një monitorim në zonën Peshtan-Cakran dhe pyllin e Levanit në zbatim të ligjit 60/2022 për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Shqipëri.

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u bënë thirrje qytetarëve të tregohen të kujdesshëm dhe të kujdesen për ambjentin që i rrethon.