DRIKMT Fier kontroll në Seman për parandalimin e gjuetisë së paligjshme

Grupi inspektorëve të DRIKMT Fier kontrolluan ekonominë pyjore “bregdet Seman” në vendin e quajtur Godull, për rastet eventuale të gjuetisë së paligjshme. Nga ky monitorim nuk u konstatua asnjë rast  shkeljeje.