DRIKMT Fier, monitorim dhe kontroll në Mallakastër për moratoriumin e gjuetisë

Sot me datë 04.04.2024 grupi i inspektorëve të sektorit të inspektimit pyjor në DRIKMT Fier ka ushtruar:

  • Monitorimin në monumentet e natyres “Rrapi i Vodicës” në Drizdar, si dhe rrapenjt e Poçemit..
  • Kontroll dhe monitorim në ekonominë pyjore kullosore Ballsh-Fratar në vendin e quajtur Poçem në Bashkinë Mallakastër. Në zbatim të ligjit 60/2022 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”.