DRIKMT Gjirokastër kontroll në lumin Vjosë për mbledhjen e inerteve të paligjshme

DRIKMT Gjirokastër ditën e shtunë, më datë 06 prill 2024, në bazë të urdhrit të punës për kontroll në lumin Vjosë për parandalimin e marrjes së inerteve në mënyrë të paligjshme, ka ushtruar kontrolle të vazhdueshme në të gjithë shtratin e lumit.