DRIKMT Gjirokastër, monitorim në Lunxhëri për prerjet e lëndës drusore dhe gjuetinë e paligjshme

Sektori i Pyjeve në DRIKMT Gjirokaster ka kyrer monitorim në ekonomië pyjore Lunxhëri për parandalimin e gjuetisë së paligjshme dhe prerjeve të paligjshme të druve të zjarrit gjithashtu.

Nga ky monitorim nuk u konstatuan raste të shkeljeve