DRIKMT Gjirokastër, takim për inspektimin në zonat muzeale të qytetit

DRIKMT Gjirokastër në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe IMT kanë zhvilluar një takim për kontrollet dhe inspektimet e përbashkëta në zonat muzeale.

Ky takim synon ruajtjen e vlerave historike të qytetit muze.