DRIKMT Gjirokastër verifikon situatën në terren, nuk konstatohet thyerje vendimi

DRIKMT Gjirokastër ngriti urdhërin e punës për verifikimi e situatës në teren ditën e premte në bashkëpunim me IMT Bashkia Tepelenë dhe Policinë e Shtetit.

Nga verifikimet e trupës inspektuese u konstatua se nuk kishte thyerje të vendimeve të prishjes së murit apo ribërje të murit rrethues.

Për gjendjen faktike në terren u mbajtën procesverbalet e bashkëpunimit me IMT dhe Policinë e Shtetit.