DRIKMT Korçë inspektim në Floq për gjuetinë e egër dhe prerjen e lëndës drusore

Sektori i inspektimit pyjor në DRIKMT Korçë, ka vijuar ditën e hënë më 8 prill 2024 inspektim në zonën Korçë – Floq të Bashkisë Korçë në lidhje me gjuetinë e egër dhe transportin e paligjshëm të materialit drusor.