DRIKMT Korçë, inspektim për transportin e paligjshëm të materialit drusor

DRIKMT Korçë, vijon inspektimin në lidhje me gjuetinë dhe transportin e paligjshëm të materialit drusor në zonën Pogradec – Guri i Kamjes.
Nga inspektimin nuk është konstatuar asnjë shkelje ligjore deri më tani.