DRIKMT Korçë kontroll në Devoll dhe Vithkuq për transportin e paligjshëm të lëndës drusore

Inspektorët e DRIKMT Korçë kanë ushtruar kontroll në zonat Arrzë dhe Nikolicë të Bashkisë Devoll dhe në zonën e Vithkuqit në Bashkinë Korçë.

Ky inspektim kishte në fokus parandalimin e transportit të paligjshëm të materialt drusor.

Nga kontrolli nuk u konstatuan raste eventuale të kësaj shkeljeje.