DRIKMT Korçë, kontroll në Drenovë për prerjen e paligjshme të pyjeve

Inspektorët e Sektorit të Inspektimi Pyjor, pranë DRIKMT Korçë, kanë ushtruar kontroll në zonën e “Bredhit të Drenovës”, në lidhje me prerjen e paligjshme të lëndës drusore në pyje dhe transportin e saj.

Nga kontrolli nuk janë konstatuar raste shkeljeje