DRIKMT Korçë, kontroll në Liqenin e Prespës për gjuetinë e paligjshme dhe prerjen

Sektori i Inspektimit Pyjor pranë DRIKMT Korçë, ka ushtruar kontroll në zonën e Liqenit të Prespës në  Bashkinë Pustec, në lidhje me transportin e paligjshëm të materialit drusor dhe gjuetinë e paligjshme.

Nga kontrolli, inspektorët nuk kanë konstatuar raste të shkeljes.