DRIKMT Korçë, kontroll në zonat pyjore për prerjen e druve dhe gjuetinë e paligjshme

Sektori i Inspektimit Pyjor pranë DRIKMT Korçë ka ushtruar kontroll në zonat: Kamenicë , Zvezde të Bashkisë Maliq, në lidhje me transportin e paligjshëm të materialit drusor dhe gjuetinë e paligjshme.

Nga kontrolli nuk janë konstatuar raste të shkeljes së ligjit.