DRIKMT Korçë, kontroll për gjueti dhe prerje të paligjshme të lëndës drusore

DRIKMT Korçë ka ushtruar kontroll në zonën e Voskopojës dhe të Dardhës, për rastet e transportit të paligjshëm të materialit drusor si dhe për gjuetinë e paligjshme.

Në përfundim të këtij kontrolli, inspektorët nuk konstatuan asnjë shkelje ligjore.