DRIKMT Vlorë inspektim në Bashkinë e Selenicës

DRIKMT Vlorë ka kryer monitorim në ekonominë pyjore në Malin e Bratit – Gumenicë, Bashkia Selenicë.