DRIKMT Vlorë, inspektim në Karaburun për prerjen e lëndës drusore

Sektori i Inspektimit Pyjor në DRIKMT Vlorë ka kryer inspektim në zonën e mbrojtur Brinjat të Fushës Karaburun për prerjet e lëndës drusore dhe dëmet e tjera në ekosistem.

Nga ky inspektim nuk janë konstatuar shkelje.