DRIKMT Vlorë, kontroll në Finiq për gjuetinë e paligjshme

Sektori i Inspektimit Pyjor në DRIKMT Vlorë ka ushtruar kontroll ne zonën e skonomisë pyjore “Partizani” në Bashkinë Finiq sa i takon gjuetisë së paligjshme.

Nga kontrolli nuk u konstatuan raste të shkeljes.