Inspektorët e DRIKMT Berat kryejnë inspektim në HEC-et e Skraparit

Sektori i Inspektimit Pyjor në DRIKMT Berat ka kryer inspektim në HEC-et Back 1,2 dhe 3  për zbatimin e kontratës me Bashkinë Skrapar.

Inspektorët kanë zhvilliar një takim dhe me kryetarin e Njësisë Administrative Potom, Bashkia Skrapar.