Në punë me biçikletë, IKMT mesazh ndërgjegjësues për mbrojtjen e mjedisit dhe aktivitetin fizik

Ditën e sotme Inspektorët e Drejtorive Rajonale të IKMT kanë shkuar në punë me biçikleta duke promovuar kështu përdorimin e këtij mjeti si mënyrë e shëndetshme e lëvizjes në mjedisin urban, ndërgjegjësimin për mbajtjen pastër të ajrit por dhe zhvillimin e aktivitetit fizik.