16 shkurti “Dita e inxhinierit të pyjeve”

16 shkurti u shpall si “DITA E INXHINIERIT TE PYJEVE”, pasi në këtë datë në vitin 1964 u diplomuan inxhinierët e parë nga Fakulteti i Pyjeve. Mirënjohje dhe respekt për punën e brezit të parë të inxhinierve dhe të gjithë specialisteve të pyjeve që kanë kontribuar me profesionalizëm në Pylltarinë shqiptare.

 

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u bënë thirrje qytetarëve që ta duam dhe ta mbrojmë mjedisin, duke edukuar brezat e ardhshëm për një të mirë të përbashkët.