Shkodër, takim i strukturave të qeverisjes vendore dhe ligjzbatuese për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2024

Në qytetin e Shkodrës është mbajtur një takim mbi punën dhe zbatimin e planit të masave, për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2024 në qarkun Shkodër. Në këtë takim është paraqitur informacioni për punën e deritanishme në menaxhimin e mjedisit, kontrollin e territorit për ndërtimet e paligjshme dhe përmirësimin e shërbimeve për pushuesit. Gjithashtu është miratuar […]

DRIKMT Berat, inspektim për prerjen e paligjshme të pyjeve

Sektori i inspektimit pyjor në DRIKMT Berat ka kryer kontroll në ekonominë pyjore Guhak në Polican dhe në zone pyjore Stror Dobrush. Ky kontroll ka patur në fokur parandalimin e prerjeve të paligjshëm të pyjeve. Nga ky kontroll nuk janë konstatuar raste shkeljesh.

Specialist (Inspektor)- Sektori i Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Lezhë

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Punon në vijmësi për përditësimin e informacionit mbi situatën ndërtimore, si dhe njohjen e detajuar të shtrirjes gjeografike të territorit që mbulon. Zbaton me përpikmëri grafikët e miratuar, apo urdhërat e veçantë të eprorit kompetent, për kontrollin dhe mbikëqyrjen sistematike të territorit. Përgjigjet drejtpërdrejt për […]

DRIKMT Tiranë aktivitet i përbashkët me studentët e UBT për inspektimin e mjedisit

Inspektorët e DRIKMT Tiranë kanë zhvilluar një ditë në terren së bashku me studentë të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Inspektorët u kanë shpjeguar studentëve procesin praktik të inspektimit dhe kriteret mjedisore të mbështetura në ligj. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të javës që pasoi Ditën Ndërkombëtare të Biodiversitetit.

Përgjegjës Sektori – Sektori i Inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Fier

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Në përputhje me orientimet e instancave eprore, vendos kontakte të vazhdueshme me institucionet e tjera të pushtetit vendor, instancat që ushtrojnë pushtetin e deleguar ekzekutiv, në nivel lokal, strukturat rajonale të inspektorateve të tjera shtetërore, grupet e interesit në funksion të sigurimit të një mbështetjeje […]

Dita e biodiversitetit/ IKMT aktivitet për pastrimin e zonave bregdetare, muzeale dhe parqeve

Drejtoria e Inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave dhe 12 Drejtoritë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, kanë organizuar një aktivitet për pastrimin e zonave bregdetare, muzeale dhe parqeve në qytete të ndryshme. Ky aktivitet vjen në kuadër të ditës ndërkombëtare të biodiversitetit. IKMT u bënë thirrje të gjithë qytetarëve të tregohen të kujdesshëm […]

Përgjegjës Sektori – Sektori i  Inspektimit të Territorit në Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Shkodër

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është: Në përputhje me orientimet e instancave eprore, vendos kontakte të vazhdueshme me IMT- të, institucionet e tjera të pushtetit vendor, instancat që ushtrojnë pushtetin e deleguar ekzekutiv në nivel lokal, strukturat rajonale të inspektorateve të tjera shtetërore, grupet e interesit në funksion të sigurimit të […]