DRIKMT Berat, inspektim në Njësinë Administrative Sinjë dhe Malin e Bardhë

Sektori i Inspektimit Pyjor në DRIKMT Berat ka ushtruar kontroll në Njësinë Administrative Sinjë të Bashkisë Berat. Inspektorët kanë qenë në terren në ekonominë pyjore Mali Bardhë, në zonën pyjore Lenzë dhe Bregu i Stanit Cukë.