DRIKMT Berat kontroll në Kala dhe në subjekte për zbatimin e ligjit

Inspektorët e sektorit të Territorit në DRIKMT Berat kanë inspektuar zonat Muzeale në Kala për ndërtime të paligjshme.

Ndërkaq sektori i inspektimit të Mjedisit dhe Ujërave kanë ushtruar kontroll në një subjekt autoservis ne lidhje me kontratat e gomave dhe mbetjet kontrat vajrash sipas ligjit të mjedisit që është në fuqi.