DRIKMT Berat kontroll në Malin e Tërpanit për parandalimin e prerjeve dhe zjarreve

 Inspektorët e DRIKMT Berat kanë ushtruar kontroll në Ekonominë Pyjore “Mali i Tërpanit” në zonën pyjore Teman.

Ky kontroll ka patur në fokus parandalimin e prerjeve të paligjshme dhe ndezjes së zjarreve në fondin pyjor.