DRIKMT Berat në bashkëpunim me ADZM shuan vatrën e zjarrit në Malin e Tomorrit

Drejtoria Rajonale e IKMT Berat, gjatë ditës së sotme me datë 04.04.2024, ështe angazhuar në fikjen e një vatre zjarri me sipërfaqe 2.8 hektarë, të rënë në Malin e Tomorrit në parcelen nr.16 të ekonomisë kullosore Tomorr. Në fikjen e zjarrit morën pjesë sektori i inspektimi pyjor IKMT Berat, ADZM Berat dhe Mzsh Skrapar.