DRIKMT Fier kontroll në Seman për zbatimin e moratoriumit të gjuetisë

Grupi i inspektorëve të DRIKMT Fier kreu kontroll dhe monitorim në ekonominë pyjore “Bregdet Seman” në vendin e quajur Kërnicë në  Bashkinë Fier për respektimin e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë.