DRIKMT Korçë inspektim në pyllin e fazanëve në Bashkinë Maliq për prerje dhe gjueti të paligjshme

Inspektorët e DRIKMT Korçë kanë ushtruar kontroll në pyllin e fazanëve në Bashkinë Maliq për prerje të paligjshme të lëndës drusore dhe gjuetinë e paligjshme.

Nga ky inspektim nuk u konstatuan parregullsi apo shkelje eventuale.