DRIKMT Korçë kontroll në Pogradec për lokalet e plazhit

DRIKMT Korçë në bashkëpunim me IKMT Qendër, ka ushtruar kontroll pranë bregut të liqenit të Ohrit, në Bashkinë Pogradec, sa i takon monitorimit të territorit për lokalet e plazhit dhe objektet e ngjashme.