DRIKMT Kukës, inspektim për gjuetinë e paligjshme dhe prerjen e lëndës drusore

DRIKMT Kukës, vijon inspektimin mbi gjuetinë e paligjshme dhe prerjen e lëndës drusore në zonën e Arren.

 

Gjatë monitorimit nuk është konstatuar asnjë shkelje ligjore.