DRIKMT Kukës, inspektim pyjor për prerjet e paligjshme dhe mbrojtjen nga zjarri

Sektori Inspektimit Pyjor në DRIKMT-Kukës ka kryer inspektim në ekonominë pyjore Kolesjan në Bashkinë Kukës për parandalimin e prerjeve të paligjshme të lëndës drusore dhe mbrojtjen nga zjarri.