DRIKMT Lezhë kontroll në bregdetin e Shëngjinit për rastet e shkarkimeve të ujërave të patrajtuara në det

DRIKMT Lezhë në zbatim të planit të punës për muajin maj, ushtroi kontroll në vijën bregdetare Shengjin – Kune, për rastet e shkarkimeve të ujrave të pa trajtuara në det.

Gjatë ketij monitorimi nuk u konstatua ndonjë rast shkeljeje.