DRIKMT Lezhë kontroll në Malin e Kakarriqit për prerje të paligjshme të lëndës drusore

Në zbatim të planit të punës së muajit prill 2024, ditën e hënë më 8 prill, vijon puna për kontrollin, evidentimin e rasteve të ndërhyrjeve të paligjshëm në ekonominë pyjore Mali i Kakarriqit.