DRIKMT Lezhë, monitorim në Molung për transportin e paligjshëm të lëndës drusore

Sektori i Inspektimit Pyjor në DRIKMT Lezhë, ka bërë monitorim në Ekonominë Pyjore Molung, në rrugën që lidh fshatrat Gryk Manati, Gryk Zezë të Njësisë Administrative Klos, Bashkia Lezhë.

Gjatë këtij monitorimi nuk u konstatua lëvizja e mjeteve që transportonin produkte drusore.