DRIKMT Shkodër inspektim në Hajmel për ndërhyrjet e paligjshme në fondin pyor

DRIKMT Shkodër ka zhvilluar inspektim në Ekonominë Pyjore/Kullosore “Hajmel-Nënshat”.

Kontrolli ka patur në fokus monitorimin e situatës në lidhje me ndërhyrjet e paligjshme në këtë fond sa i takon prerjes së lëndës drusore dhe dëmeve të tjera.