DRIKMT Shkodër kontroll në malin Tarabosh për prerje të lëndës drusore

Në zbatim të planit të punës për muajin maj, DRIKMT Shkodër ka vijuar kontrollin dhe monitorimin e zonës “Tarabosh”, mbi ndërhyrjet e paligjshme në fondin pyjor.

Nga kontrollet nuk është konstatuar rast shkeljeje.