DRIKMT Shkodër, kontroll në shkolla për perimetrin e sigurisë

Vazhdojnë kontrollet, në territorin e Bashkisë Shkodër, për zbatimin e urdhërit të Prefektit të Qarkut Shkodër, lidhur me perimetrin e sigurisë në shkolla.