DRIKMT Shkodër, monitorim në Malësi të Madhe për transportin e paligjshëm të druve

Inspektorët e DRIKMT Shkodër vijojnë monitorimin në rrugën “Dedaj-Razëm-Bogë” për rastet e transportit të paligjshëm të materialit drusor si dhe prodhimeve dytësore pyjore.

Ky aks rrugor është në administrimin e Bashkisë Malësi e Madhe.