DRIKMT Shkodër monitorim për prerjet dhe transportin e paligjshëm të druve

Inspektorët e DRIKMT Shkodër kanë inspektuar në zonën e ekonomisë pyjore “Borje 2” për prerjen dhe transportin e paligjshëm të lëndës drusore.

Nga ky kontroll nuk është konstatuar ndërhyrje në fondin pyjor apo shkelje tjetër.