DRIKMT-së Elbasan, inspektim në zonën e Kuturmanit, Librazhd

Objekti i këtij inspektimi është mbrojtja e faunës së egër dhe gjuetisë së paligjshme.