DRIKMT Lezhë, monitorim në Vain për mbrojtjen e faunës së egër

Sektori i Inspektimi Pyjor në DRIKMT Lezhë, në bazë të planit të punës vijon monitorimin në Zonën e Mbrojtur Vain, për mbrojtjen e faunës së egër. Gjatë këtij monitorimi nuk u konstatua asnjë shkelje ligjore. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u bënë thirrje qytetarëve të tregohen të kujdesshëm dhe të mbrojnë natyrën.